Waarom WindKrabbegors

Dordrecht wil in 2050 energieneutraal zijn. Alle energie die we dan gebruiken, moet duurzaam worden opgewekt. Energiecoöperatie Dordrecht (ECD), een samenwerkingsverband van energie- en grondstoffenbedrijf HVC en de gemeente Dordrecht, draagt met windmolen Krabbegors bij aan deze regionale opgave voor productie van duurzame energie.

Energie voor 1.400 huishoudens

De productiecapaciteit van de windmolen is 4,8 miljoen kWh per jaar. De energie die de molen opwekt is jaarlijks goed voor 1.400 huishoudens. Dit levert een CO2-reductie op van 2.400 ton, wat vergelijkbaar is met de uitstoot van bijna 650 auto’s die elk 25.000 km per jaar rijden.

ECD en Drechtse Wind

De ontwikkeling van de windmolen is in handen van de Energiecoöperatie Dordrecht (ECD). Om inwoners en bedrijven te betrekken bij de windmolen, werkt ECD samen met Drechtse Energie, een coöperatie die leden werft om in de windmolen te investeren. Drechtse Energie biedt inwoners de mogelijkheid om te investeren in de windmolen.