Ruim 40 bezoekers bij inloopbijeenkomst op 6 november 2017

Op Krabbegors (bedrijventerrein Krabbepolder/Duivelseland) in Dordrecht worden voorbereidingen getroffen voor de komst van een windmolen. Voor omwonenden en bedrijven in de omgeving was er op 6 november 2017 een informatiebijeenkomst. Zo’n 40 mensen uit Dordrecht en Zwijndrecht kwamen op de bijeenkomst af. Er werd informatie gegeven over geluid, slagschaduw, verlichting, fijnstof, het zicht op de windmolen, het traject en participatie.

Energie voor 1.460 huishoudens
De windmolen die gepland is op Krabbegors heeft een productiecapaciteit van 4,8 miljoen kWh per jaar. De energie die de molen opwekt is jaarlijks goed voor 1.460 huishoudens. Dit levert een CO2-reductie op van 3.000 ton, wat vergelijkbaar is met de uitstoot van 800 auto’s die elk 25.000 km per jaar rijden. Kijk bij veelgestelde vragen voor meer informatie over geluid en slagschaduw.

Het traject
Voordat de windmolen er eenmaal staat, moet eerst nog een aantal stappen worden genomen. Na het doorlopen van een subsidie- en aanbestedingstraject, is de verwachting dat met de bouw in 2018 of 2019 gestart kan worden. Het traject wordt in dit PDF uitgelegd.

Ontwerpvergunning ter inzage
De ontwerpvergunning voor windmolen Krabbegors ligt ter inzage en inwoners en bedrijven kunnen bij de Omgevingsdienst Zuid-Holland-Zuid (OZHZ) een zienswijze indienen.

De OZHZ toetst de vergunning aan alle geldende wet- en regelgeving en is namens de Provincie Zuid-Holland uiteindelijk bevoegd de omgevingsvergunning te verlenen. De ontwerpvergunning met bijbehorende stukken, inclusief de ruimtelijke onderbouwing en de ontwerpverklaring, liggen tot en met maandag 4 december 2017 ter inzage bij de gemeenten Dordrecht, Zwijndrecht, Binnenmaas en Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid en via http://www.ozhz.nl.