Raad geeft Verklaring Van Geen Bedenkingen af

windmolen

Op dinsdag 19 juni 2018 heeft de gemeenteraad van Dordrecht besloten om een definitieve Verklaring Van Geen Bedenkingen (VVGB) voor windmolen Krabbegors af te geven. Dit betekent dat de provincie Zuid-Holland de omgevingsvergunning kan verlenen voor het realiseren van de windmolen. Belanghebbenden die zienswijzen naar voren hebben gebracht, hebben nog de mogelijkheid beroep aan te tekenen tegen dit besluit. Zij krijgen hierover bericht van de provincie.