Planning

Voordat de windmolen er eenmaal staat, moet er een aantal stappen worden doorlopen. Allereerst is er een omgevingsvergunning nodig. Hierop volgt het subsidie- en aanbestedingstraject, waarna kan worden gestart met de bouw van de windturbine.

Proces van realisatie van windmolen Krabbegors:

  • Structuurvisie windenergie gemeente Dordrecht (afgerond)
  • Publicatie ontwerp-beschikking Omgevingsvergunning (afgerond)
  • Publicatie definitieve beschikking (afgerond)
  • Beroepszaak
  • Subsidietraject
  • Aanbestedingstraject
  • Start bouw
  • Inbedrijfstelling

Start bouw

Na het heien op locatie wordt het fundament gelegd. Vervolgens kan de molen worden opgebouwd. De windturbine wordt aangesloten op het energienet en na zorgvuldig testen wordt deze opgeleverd. De bouw zal starten nadat ingediend beroep bij de rechter tegen de verlening van de vergunning is afgewikkeld. Dat zal naar verwachting in 2022 zijn. Dat dit nog zo lang duurt, heeft onder andere te maken met de levertijd van de windturbine.