Planning

Voordat de windmolen er eenmaal staat, moet er een aantal stappen worden doorlopen. Allereerst is er een omgevingsvergunning nodig. Hierop volgt het subsidie- en aanbestedingstraject, waarna kan worden gestart met de bouw van de windturbine.

Proces van realisatie van windmolen Krabbegors:

  • Structuurvisie windenergie gemeente Dordrecht
  • Publicatie ontwerp-beschikking Omgevingsvergunning
  • Publicatie definitieve beschikking
  • Subsidietraject
  • Aanbestedingstraject
  • Start bouw
  • Inbedrijfstelling

Start bouw

Na het heien op locatie wordt het fundament gelegd. Vervolgens kan de molen worden opgebouwd. De windturbine wordt aangesloten op het energienet en na zorgvuldig testen wordt deze opgeleverd. Naar verwachting zal de bouw starten in 2018. De windturbine kan dan begin 2019 in gebruik zijn.

Hoe wordt een windmolen opgebouwd?

Voor een indruk, kunt u hier het filmpje bekijken over windmolen Kralingseveer in Capelle aan den IJssel.