Partners

Energie Coƶperatie Dordrecht (ECD) is een samenwerkingsverband tussen gemeente Dordrecht en energie- en grondstoffenbedrijf HVC. ECD stimuleert de productie en het gebruik van duurzame energie in Dordrecht. Een windmolen op Krabbegors is een initiatief dat hieraan bijdraagt. Ook geeft het een impuls aan de gemeentelijke doelstelling om in 2050 klimaatneutraal te zijn.

Drechtse Energie

Om inwoners en organisaties in de omgeving te betrekken bij de windmolen, werkt ECD samen met
Drechtse Energie, een coƶperatie die inwoners de mogelijkheid biedt om te investeren in de windturbine.

Zie ook www.drechtseenergie.nl.