Inloopbijeenkomst 6 november a.s. U bent welkom!

De ontwerpvergunning voor windmolen Krabbegors ligt ter inzage en inwoners en bedrijven kunnen bij de Omgevingsdienst Zuid-Holland-Zuid (OZHZ) een zienswijze indienen.

Inloopbijeenkomst op 6 november 2017

Voor iedereen die meer wil weten over de windmolen of vragen heeft, is er op maandag 6 november 2017 een inloopbijeenkomst in Duurzaamheidscentrum Weizigt (Van Baerleplantsoen 30) in Dordrecht. Belangstellenden zijn van harte welkom tussen 18.30 uur en 20.30 uur. Omwonenden en bedrijven ontvangen hierover een brief. Er worden circa 6.500 brieven verspreid.

Ontwerpvergunning ter inzage

De OZHZ toetst de vergunning aan alle geldende wet- en regelgeving en is namens de Provincie Zuid-Holland uiteindelijk bevoegd de omgevingsvergunning te verlenen. De ontwerpvergunning met bijbehorende stukken, inclusief de ruimtelijke onderbouwing en de ontwerpverklaring, liggen tot en met maandag 4 december 2017 ter inzage bij de gemeenten Dordrecht, Zwijndrecht, Binnenmaas en Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid en via www.ozhz.nl.