Ruim 45 bezoekers op informatieavond Krabbegors

Op Krabbegors (bedrijventerrein Krabbepolder/Duivelseland) in Dordrecht is worden voorbereidingen getroffen voor de komst van een windmolen. Voor omwonenden en bedrijven in de omgeving was er op 16 november 2016 een informatiebijeenkomst. Zo’n 45 mensen uit Dordrecht en Zwijndrecht kwamen op de bijeenkomst af. Er werd informatie te gegeven over geluid, slagschaduw, verlichting, fijnstof, het zicht op de windmolen, het traject en participatie.

Energie voor 1.460 huishoudens

De windmolen die gepland is op Krabbegors heeft een productiecapaciteit van 4,8 miljoen kWh per jaar. De energie die de molen opwekt is jaarlijks goed voor 1.460 huishoudens. Dit levert een CO2-reductie op van 3.000 ton, wat vergelijkbaar is met de uitstoot van 800 auto’s die elk 25.000 km per jaar rijden.

Het traject

Voordat de windmolen er eenmaal staat, moet eerst nog een aantal stappen worden genomen. Na het doorlopen van een subsidie- en aanbestedingstraject, is de verwachting dat met de bouw in 2018 of 2019 gestart kan worden.

ECD en Drechtse Wind

De windmolen wordt ontwikkeld door Energiecoöperatie Dordrecht (ECD), een samenwerkingsverband van HVC en de gemeente Dordrecht. Om inwoners en bedrijven te betrekken bij de windmolen, werkt ECD samen met Drechtse Wind, een coöperatie die leden werft om te investeren in de windmolen.