Categorie: Nieuws

Laatste nieuwsberichten

  • Archieven

Raad geeft Verklaring Van Geen Bedenkingen af

Op dinsdag 19 juni 2018 heeft de gemeenteraad van Dordrecht besloten om een definitieve Verklaring Van Geen Bedenkingen (VVGB) voor windmolen Krabbegors af te geven. Dit betekent dat de provincie Zuid-Holland de omgevingsvergunning kan verlenen voor het realiseren van de windmolen. Belanghebbenden die zienswijzen naar voren hebben gebracht, hebben nog de mogelijkheid beroep aan te tekenen tegen dit besluit. Zij krijgen hierover bericht van de provincie.

Ruim 40 bezoekers bij inloopbijeenkomst op 6 november 2017

Op Krabbegors (bedrijventerrein Krabbepolder/Duivelseland) in Dordrecht worden voorbereidingen getroffen voor de komst van een windmolen. Voor omwonenden en bedrijven in de omgeving was er op 6 november 2017 een informatiebijeenkomst. Zo’n 40 mensen uit Dordrecht en Zwijndrecht kwamen op de bijeenkomst af. Er werd informatie gegeven over geluid, slagschaduw, verlichting, fijnstof, het zicht op de windmolen, het traject en participatie.

Energie voor 1.400 huishoudens
De windmolen die gepland is op Krabbegors heeft een productiecapaciteit van 4,8 miljoen kWh per jaar. De energie die de molen opwekt is jaarlijks goed voor 1.400 huishoudens. Dit levert een CO2-reductie op van 2.400 ton, wat vergelijkbaar is met de uitstoot van 650 auto’s die elk 25.000 km per jaar rijden. Kijk bij veelgestelde vragen voor meer informatie over geluid en slagschaduw.

Inloopbijeenkomst 6 november a.s. U bent welkom!

De ontwerpvergunning voor windmolen Krabbegors ligt ter inzage en inwoners en bedrijven kunnen bij de Omgevingsdienst Zuid-Holland-Zuid (OZHZ) een zienswijze indienen.

Inloopbijeenkomst op 6 november 2017

Voor iedereen die meer wil weten over de windmolen of vragen heeft, is er op maandag 6 november 2017 een inloopbijeenkomst in Duurzaamheidscentrum Weizigt (Van Baerleplantsoen 30) in Dordrecht. Belangstellenden zijn van harte welkom tussen 18.30 uur en 20.30 uur. Omwonenden en bedrijven ontvangen hierover een brief. Er worden circa 6.500 brieven verspreid.

Ontwerpvergunning ter inzage

De OZHZ toetst de vergunning aan alle geldende wet- en regelgeving en is namens de Provincie Zuid-Holland uiteindelijk bevoegd de omgevingsvergunning te verlenen. De ontwerpvergunning met bijbehorende stukken, inclusief de ruimtelijke onderbouwing en de ontwerpverklaring, liggen tot en met maandag 4 december 2017 ter inzage bij de gemeenten Dordrecht, Zwijndrecht, Binnenmaas en Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid en via www.ozhz.nl.

Ruim 45 bezoekers op informatieavond Krabbegors

Op Krabbegors (bedrijventerrein Krabbepolder/ Duivelseland) in Dordrecht worden voorbereidingen getroffen voor de komst van een windmolen. Voor omwonenden en bedrijven in de omgeving was er op 16 november 2016 een informatiebijeenkomst. Zo’n 45 mensen uit Dordrecht en Zwijndrecht kwamen op de bijeenkomst af. Er werd informatie te gegeven over geluid, slagschaduw, verlichting, fijnstof, het zicht op de windmolen, het traject en participatie.

Intentieovereenkomst

Op vrijdag 15 januari 2016 is een overeenkomst getekend tussen Energiecoöperatie Dordrecht en de coöperatieve vereniging Drechtse Wind. Hierin is de intentie uitgesproken om samen één of meerdere windmolens in Dordrecht te realiseren en exploiteren. Als alles volgens planning verloopt zal de eerste windmolen komen op Krabbegors in Dordrecht.

De overeenkomst werd tijdens een bijeenkomst in Duurzaamheidsfabriek getekend door wethouder Rik van der Linden en directeur HVC Dion van Steensel namens Energiecoöperatie Dordrecht en door Jan de Keijzer van Drechtse Wind.

Verduurzaming Dordrecht

Naast het leveren van een bijdrage aan de verduurzaming van de gemeente Dordrecht is het uitgangspunt om draagvlak, burgerparticipatie en burgereigenaarschap van de windmolen(s) te maximaliseren. De realisatie en ontwikkeling van de windmolen(s) is in handen van de Energiecoöperatie Dordrecht (ECD) in samenwerking met Drechtse Wind. Zij neemt initiatieven voor het vergroten van draagvlak voor windenergie onder inwoners van Dordrecht. Die initiatieven bestaan uit zowel het informeren over windenergie als het bieden van de mogelijkheid te participeren in de windmolen(s).

Iedereen kan meedoen

Drechtse Wind is een coöperatieve vereniging. Iedereen in de Drechtsteden kan meedoen: bewoners, bedrijven en organisaties kunnen zich aansluiten voor 10 euro per jaar. De leden kunnen participeren in, meebeslissen over de bouw en delen in opbrengsten van de windturbine(s). Aanmelden kan op www.drechtsewind.nl.